Pagėgių savivaldybės kultūros centro parodos, kurias galite eksponuoti pas save!

1. ,,Laisvės sakalų alėja“ / Justina Jankevičiūtė

Sausio 13-osios didvyrių pagerbimui skirta kilnojamoji paroda „Laisvės sakalų alėja“.

Parodos autorė, Justina Jankevičiūtė, ant cinkuotos skardos lakštų grafiti būdu išpiešė 14-kos žuvusiųjų portretus.

Prieš 30 metų mus tikėjosi įbauginti ir nutildyti, bet susikibę rankomis, apgynėme savo Laisvę. Apgynėme ne ginklais, o drąsa, vienybe, dainomis ir susitelkimu. Šiandien Sausio 13-oji mums reiškia bendrystę ir artumą.

2. ,,Pagėgių krašto atminties ženklai“ / Sigitas Kancevyčius

Sigitas Kancevyčius gimė Pagėgių krašte, Mociškių kaime, kuriame baigė pradinę mokyklą. Per daugelį metų S. Kancevyčiaus fotoarchyve susikaupė nemažas kiekis gimtojo krašto nuotraukų: „Beveik dvidešimt metų, su įvairiomis pertraukomis, pasičiupęs fotoaparatą klaidžioju po Pagėgių krašto apylinkes. Tai tarsi meditacija, tarsi pabėgimas nuo savęs ir bandymas sutikti nesutiktą, surasti nesurastą. Ir niekad negrįžtu tuščiomis. Visada randu Žmogų arba kažką jo protu bei rankomis sukurta, puoselėtą, skaudu, tačiau kartais paniekintą, pražudytą. Šie drobės audinyje įsigėrę šilti atminties ženklai turi tik vietovės pavadinimą ir metus. Tuo ir apsiribota. Visa kita tegul pasako vaizduojama aplinka, detalės, nostalgija praėjusiam, tačiau sustabdytam, fotografija turi tokią galią, laikui...“.

3. Igno Inciaus fotonuotraukų paroda

Ignas Incius – tautodailininkas, fotomenininkas, medžio drožėjas, tautodailės tradicijų bei Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos puoselėtojas. Tautodailininkų sąjungos narys, vienas iš Pagėgių krašto liaudies meno draugijos įkūrėjų. Dalyvavo autorinėse respublikinėse, zoninėse bei rajoninėse tautodailininkų parodose. Suorganizavo 17 autorinių tautodailės ir fotografijos parodų. Publikacijos apie I. Inciaus kūrybinę veiklą skelbtos respublikinėje, rajoninėje spaudoje, įvairiose interneto svetainėse.

Ši nuotraukų paroda yra Pagėgių savivaldybės kultūros centro projekto ,,Piliakalnių legendos atgyja“ dalis.

4. ,,Pro evangelikų liuteronų bažnyčios langą“ / Sigitas Stonys

...Langas... Per jį žvilgsnis skverbiasi į abi gyvenimo puses. Žvelgdami iš bažnyčios lango į vieną gyvenimo pusę galime pamatyti gimtojo miestelio gyvenimą, jame gyvenančio žmogaus esybę, gamtos žavesį, beribį dangaus skliautą, pamatyti, ką galime duoti kitiems. Duoti tai, kas sugrįš Tau... Tai, ko sieki pats, visuomet duok pirmas. Juk kiekvieno žmogaus gyvenimo dešimtys tūkstančių paprastų, gerų poelgių, kuriais nusakoma kasdienybė.

Sigito Stonio fotografijos darbų paroda tai pirmasis žingsnis į parodų ciklą ,,Pro evangelikų liuteronų bažnyčios langą“. Pagėgių savivaldybėje šia tema yra kur žengti (teksto autorė Svetlana Jašinskienė).

5. Jono Šimkaus paroda

Jonas Šimkus - Lietuvos kariuomenės savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis, vienintelis sukilimo vadas iš Mažosios Lietuvos, Šaulių sąjungos ugniagesių inspektorius, aktyvus Detroito lietuvių benduomenės ir Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Detroito skyriaus narys, šaulys.

Informacija dėl parodų rezervavimo ir atsiėmimo telefono numeriu (8 441) 57 240.

Prieš pasiimant parodą privaloma pasirašyti perdavimo aktą.