BĮ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

BĮ ,,Pagėgių savivaldybės kultūros centras“ direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. Į-6 ,,DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO BEI DĖL ĮGALIOTO ASMENS PASKYRIMO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI TVARKOS ĮGYVENDINIMUI'' Angelė Jonikienė yra paskirta BĮ ,,Pagėgių savivaldybės kultūros centras“ (toliau – Įstaiga ) Įgaliotu asmeniu (Atitikties pareigūnu), atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Įgalioto asmens (Atitikties pareigūno) kontaktai: BĮ ,,Pagėgių savivaldybės kultūros centras“ Administratorė Angelė Jonikienė , tel. 8 63413188, el. p. a.jonikiene@pagegiai.lt Jaunimo g. 3, LT-99288 Pagėgiai, Lietuva

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas (ATSISIŲSTI)

Įsakymas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi tvarkos įgyvendinimo bei įgalioto asmens paskyrimo (ATSISIŲSTI)

Skundus dėl Įstaigos veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti: VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius Tel. (8 5) 212 4396, Faks. (8 5) 261 0867 El. p. vtek@vtek.lt